என்னோடு தொடர்புகொள்ள...


உலகெங்கிலும் இருந்து தொடர்புகொள்ள உதவும் முகமாக தொடர்பாடல் விரிப்பை ஆங்கிலத்தில் தருகின்றேன். எல்லா வகைத் தொடர்புகளுக்கும் கீழ்வரும் விரிப்பைப் பாவிக்கவும்.

Mailing Address:-
Kasi.Jeevalingam
Kanchipuram Veethy
(Off Mayilvahanappulavar Library),
Mathagal East, Mathagal,
Jaffna - 40015,
Northern Province,
Sri Lanka.
Email Address:- 
Yarlpavanan@hotmail.com
Mobile Contacts:- 
094 0776564693
Visual Contacts through Skype:- 
YarlpavanananView Mathagal East, Jaffna, Sri Lanka in a larger map

No comments: